Hvad er jujutsu

Nihon Jujutsu

Nihon Jujutsu er et japansk jujutsu-system, hvor udøveren udnytter angriberens egen kraft, således at denne rettes imod ham selv. Ligeledes udnyttes modstanderens mange fysisk sårbare punkter til at passificere ham. Nihon Jujustu er således meget velegnet for personer, der ikke er fysiske stærke, men søger at finde sin styrke i teknisk kunnen og psykisk balance.

Nihon Jujutsu indeholder også et pensum i Tanbo-jutsu og Hanbo-jutsu. Disse systemer kan bedst beskrives som selvforsvar med korte stave. Nihon Jujutsu er autoriseret af akademiet for japansk kampkunst Kokusai Budoin/IMAF i Tokyo. Du kan læse mere omkring Nihon Jujutsu på IMAF’s hjemmeside.

Læs også mere på den officielle Nihon Jujutsu hjemmeside – http://www.nihonjujutsu.com, hvor du bl.a. finder Nihon Jujutsu’s historie (tekst på engelsk).

Træning 

Under træning lægges der stor vægt på praktisk selvforsvarskunnen, der opnås ved træning af en række selvforsvarsøvelser, som kan anvendes i en konkret overfaldssituation. Herudover trænes et pensum af basisøvelser indenfor:

  • Faldteknik
  • Bevægelsesteknik
  • Slagteknik
  • Sparketeknik

Af teoretiske emner gennemgås bl.a. historisk baggrund, angrebstyper og disses farlighed samt bestemmelser om nødværge. Der trænes lejlighedsvis i beslægtede japanske kampdiscipliner såsom: Tanbo-jutsu og Hanbo-jutsu (henholdsvis kort og lang stav). Træning i Nihon Jujutsu skærper udøverens kropsbevidsthed, giver større sikkerhed samt mere selvtillid.

Træning af børn og unge 

Børn træner i et pensum specielt udviklet for børn i alderen 9 – 14 år. Herved undgås de farligste øvelser, ligesom der tages hensyn til den enkeltes fysiske formåen. Af teoretiske emner undervises bl.a. i historisk baggrund samt bestemmelser om nødværge .